Disclaimer HomearrowDisclaimer

Disclaimer

Specialists in processing food powders

De informatie op deze website van IDH is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorg besteden aan de inhoud en het onderhoud van de website, kan IDH niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. IDH aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden. Hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van IDH.

Specialists in processing food powders

Wij bieden onze afnemers producten op specificatie. Met onze jarenlange ervaring in verpakken, mengen, ompakken en opslaan zijn wij in staat kwaliteitsproducten te leveren, die voldoen aan de laatste eisen van onze klanten. In ons eigen laboratorium wordt de kwaliteit continu getest en zijn we in staat snel te schakelen.

Bij IDH staat kwaliteit en controle hoog in het vaandel. Voor alle door ons te mengen en of te verpakken producten voeren wij continu een strenge kwaliteitsbewaking van het productieproces. Hierdoor zijn wij er van verzekerd dat onze afnemers een uitstekend product ontvangen.

Wij zijn specialisten.

Lees meer Lees meer