Kwaliteit HomearrowOver onsarrowKwaliteit

Kwaliteit

Specialists in processing food powders

Bij IDH staat kwaliteit en controle hoog in het vaandel. De door ons te mengen en te verpakken producten zijn onderhevig aan een strenge kwaliteitsbewaking. Hierdoor zijn wij ervan verzekerd dat onze afnemers een uitstekend product ontvangen. Deze bewaking is opgedeeld in vier onderdelen:

Ingangscontrole

Dagelijks worden er door onze kwaliteitsdienst monsters genomen van de binnenkomende poeders en onderzocht op microbiologische en chemische parameters. Ook worden de gebruikseigenschappen getest en vergeleken met de gestelde eisen. De controlemonsters worden 2 jaar bewaard voor een eventele heranalyse.

Procescontrole 


Bij IDH produceren wij volgens de strenge voorwaarden van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dit controleproces, volgens EU-richtlijnen, zorgt ervoor dat het productieproces gepaard gaat met zo groot mogelijke voedselveiligheid. Door de operators worden een aantal testen uitgevoerd op product en verpakking. In ons eigen laboratorium voeren wij nog aanvullende kwaliteitstesten uit.

De productie- en opslagruimtes en omgeving worden volgens een strak schema gecontroleerd op ongedierte en insecten door een exern bureau.

Productcontrole

Halffabrikaten en eindproducten worden bemonsterd en in het laboratorium uitgebreid getest.

Traceerbaarheid

Alle producten die wij gebruiken zijn afkomstig van erkende bedrijven. Na verwerking en verpakken, worden ze voorzien van een unieke codering met productiedatum, batchnummer en volgnummer. Met deze codering kunnen wij de zendingen altijd terugtraceren naar productietijdstip en gebruikte grondstoffen.

Kwaliteitshandleiding

De regels die wij hanteren en de procedures die wij volgen, staan vermeld in de kwaliteitshandleiding van IDH. Al onze medewerkers zijn bekend met deze handleiding en voeren deze nauwkeurig uit. Voor dit kwaliteitssysteem zijn wij gecertificeerd.

Audits

Door onze afnemers en de controlerende instanties in Nederland worden bij ons bedrijf regelmatig audits uitgevoerd. IDH wil zich graag laten kennen.

Scholing personeel

Kwaliteit dient door iedereen gedragen te worden. Daarom krijgt het IDH-personeel jaarlijks scholing. Hierdoor houden wij het draagvlak in stand omtrent het kwaliteitsbewustzijn van het voltallige personeel. 

Specialists in processing food powders

Wij bieden onze afnemers producten op specificatie. Met onze jarenlange ervaring in verpakken, mengen, ompakken en opslaan zijn wij in staat kwaliteitsproducten te leveren, die voldoen aan de laatste eisen van onze klanten. In ons eigen laboratorium wordt de kwaliteit continu getest en zijn we in staat snel te schakelen.

Bij IDH staat kwaliteit en controle hoog in het vaandel. Voor alle door ons te mengen en of te verpakken producten voeren wij continu een strenge kwaliteitsbewaking van het productieproces. Hierdoor zijn wij er van verzekerd dat onze afnemers een uitstekend product ontvangen.

Wij zijn specialisten.

Lees meer Lees meer